Platba za výstavu Kreativita&Hobby

Vyplňte prosím svoje fakturačné údaje,
pokiaľ podnikáte vyplňte adresu firmy,
pokiaľ nepodnikáte namiesto IČO zadajte dátum narodenia(bez deliacich bodiek),
a zaškrtnite položky, ktoré ste si na výstavu objednali v prihláške.

Pozorne si prečítajte texty pri objednávaných položkách!
Pri objednanej ploche 1x1m (1m šírka) nebude možné zabrať väčší priestor!
Potom stlačte tlačítko Objednávam ...

Mailom vám následne príde faktúra, ktorú uhraďte do termínu splatnosti
Pokiaľ nebude faktúra uhradená, nebude vám umožnený vstup na vaše predajné miesto.
Ďalšie informácie s organizačnými pokynmi vám zašleme samostatným mailom.